tt36-2017-2018

23-THCSGIAOTHUY-CONGKHAI-TT36-2017-2018 Biểu mẫu 02,03,04 (1)
HỌC SINH CÓ THÀNH TÍCH ĐẶC BIỆT XUẤT SẮC TRONG KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THCS NĂM HỌC 2016 - 2017

HỌC SINH CÓ THÀNH TÍCH ĐẶC BIỆT XUẤT SẮC TRONG KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THCS NĂM HỌC 2016 – 2017

Số TT Họ và tên thí sinh Lớp Đội tuyển Giải cá nhân Xếp thứ Điểm Môn học 1 2 3 5 6 1 Trần Thị Như Quỳnh 9A Toán Nhất 1/161 18,25 KHTN 2 Ngụy Minh Hạnh 9A Hóa học Nhất 1/158 19,5 KHTN 3 Bùi Trọng Đạt 9C Sinh học Nhất 1/159 17,25 KHTN 4 Đinh Thị Thu Hậu 9C Sinh học Nhất 1/159 17,25 KHTN 5 Mai Văn Khánh 9A Tin học Nhất 1/158 20,0 KHTN 6 Trần…