KẾT QUẢ CÁC ĐỘI TUYỂN THI HSG THCS HUYỆN GIAO THỦY NĂM HỌC 2016 – 2017

Tháng Năm 17, 2017 5:10 chiều
PHÒNG GD-ĐT GIAO THỦY KẾT QUẢ CÁC ĐỘI TUYỂN THI HSG THCS
TRƯỜNG THCS GIAO THỦY
HUYỆN GIAO THỦY NĂM HỌC 2016 – 2017
Số TT Giáo viên bồi dưỡng đội tuyển Đội tuyển Xếp thứ Ghi chú
1 2 5 6 7
1 Nguyễn Thị Anh Lịch sử 1/10
2 Phạm Thị Thanh Lịch sử 1/10
3 Nguyễn Quỳnh Trang Sinh học 2/10
4 Cao Thị Vui Sinh học 2/10
5 Lều Thị Dung Tin học 2/10
6 Vũ Thị Thêm Tin học 2/10
7 Phạm Thị Nga Địa lý 2/10
8 Phạm Thị Nhài Địa lý 2/10
9 Doãn Thị Thu Địa lý 2/10
10 Tô Thị Bình Toán 5/10
11 Vũ Thị Thùy Linh Toán 5/10
12 Phạm Thị Huyền Ngữ văn 6/10
13 Trần Thị Thanh Nịu Ngữ văn 6/10

Tin khác