HỌC SINH CÓ THÀNH TÍCH ĐẶC BIỆT XUẤT SẮC TRONG KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THCS NĂM HỌC 2016 – 2017

Tháng Năm 17, 2017 5:39 chiều
Số TT Họ và tên thí sinh Lớp Đội tuyển Giải cá nhân Xếp thứ Điểm Môn học
1 2 3 5 6
1 Trần Thị Như Quỳnh 9A Toán Nhất 1/161 18,25 KHTN
2 Ngụy Minh Hạnh 9A Hóa học Nhất 1/158 19,5 KHTN
3 Bùi Trọng Đạt 9C Sinh học Nhất 1/159 17,25 KHTN
4 Đinh Thị Thu Hậu 9C Sinh học Nhất 1/159 17,25 KHTN
5 Mai Văn Khánh 9A Tin học Nhất 1/158 20,0 KHTN
6 Trần Đức Hạnh 9A Địa lý Nhất 1/175 17,5 KHXH
7 Bùi Thị Hồng 9B Địa lý Nhất 17,25
8 Đồng Thị Huệ 9B Lịch sử Nhất 15,5
9 Hoàng Thị My 9B Lịch sử Nhất 16,0

Tin khác