KẾT QUẢ THI VIOLYMPIC TIẾNG ANH CẤP TRƯỜNG – Năm học 2016 – 2017

Tháng Mười Hai 25, 2016 9:36 chiều
TRƯỜNG THCS GIAO THỦY

KẾT QUẢ THI VIOLYMPIC

TIẾNG ANH CẤP TRƯỜNG

Năm học 2016 – 2017
STT ID Họ và tên Điểm Thời gian thi Số lần thi Trường Khôi
1 1251385377 Vũ Thị Thanh Huyền 1680 29 phút 52 giây 1 Nhất 9
2 1251607437 Mai Thu Huyền 1680 29 phút 52 giây 1 Nhất 9
3 1251656602 Vũ Thị Ngọc Ánh 1400 30 phút 1 Ba 9
1 1249036394 Bùi Mai Anh Thư 1620 23 phút 58 giây 1 Nhất 8
2 1250550265 Ông Tùng Anh 1570 29 phút 59 giây 1 Nhì 8
3 1251651329 Bùi Thị Mỹ Duyên 1450 30 phút 1 Ba 8
1 1214997093 Phùng Quang Khải 1730 29 phút 42 giây 1 Nhất 7
2 1251476410 Phạm Phương Thảo 1480 30 phút 1 Nhì 7
3 1247415713 Doãn Khánh Linh 1410 28 phút 55 giây 1 Ba 7
1 1245267884 Pham Thi Minh Hanh 1860 29 phút 21 giây 1 Nhất 6
2 1224098027 Nguyễn Thị Diệu Nhi 1800 29 phút 9 giây 1 Nhì 6
3 1252740646 Nguyễn Phúc Hiếu 1790 30 phút 1 Ba 6
Giao Thủy, ngày 10 Tháng 12 năm 2016

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Doãn Văn Tuấn

Tin khác