Tổ Chức

Trường THCS Giao Thủy được thành lập ngày 15 tháng 5 năm 2011 theo quyết định số 962/2011/QĐ-UBND ngày 11/5/2011 của Chủ tịch UBND huyện Giao Thủy. Cũng từ đó Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Liên đội TNTP Hồ Chí Minh trường THCS Giao Thủy được hình thành  và phát triển . Trong những năm qua được sự chỉ đạo của chi bộ Đảng, Ban giám hiệu nhà trường, Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng với Liên đội TNTP Hồ Chí Minh đã đã thực hiện tốt các chương trình hành động, góp phần không nhỏ đưa mái trường THCS Giao Thủy trở thành điểm sáng của ngành giáo dục huyện nhà.

Tổ Khoa học xã hội: Tổ trưởng: Phạm Thị Huyền sinh năm 1974 – Đại học sư phạm Văn, vào ngành năm 1993. Tổ nhiều năm đạt danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc.

Tổ Khoa học tự nhiên: Tổ trưởng: Hoàng Thị Lan Anh sinh năm 1976 – Đại học SP Toán – Lý, vào ngành năm 1997. Tổ nhiều năm đạt danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc.

Năm năm qua, Trường THCS Giao Thủy luôn xứng đáng là lá cờ đầu trong các phong trào thi đua của huyện, góp phần  quan trọng vào sự phát triển và thành công chung của trường THCS Giao Thủy hôm nay.